slide3
מבין לקוחותינו המרוצים

לקוחות מספרים עלינו

ידעתי מקרוב את האברך היקר והנעלה הר"ר זאב וקסברגר נ"י שעוסק במסר סת"ם, ולפי מיטב ידיעתי הוא משתדל להקפיד על סופרים ומגיהים מומחים בחזקת יראי ה', כדי שלא יצא מתחת ידיו דברים שאינם מתוקנים.

וע"ז באתי על החתום
הרב שמואל אליעזר שטרן

לכבוד ידידי וידיד נפשי הרה"ח זאב וקסברגר שליט"א שלום וברכה.
אין בפי מילים להודות לך על השירות הנפלא שקיבלתי אישית ממך לגמרה של תורה. כל הברכות מהתורה שיחול עליך ועל משפחתך עד עולם.

ידידך עוז, א.ק
גלילה למעלה
דילוג לתוכן